Нови промени в Luxury Shop

Рових се насам-натам и мога да покажа още 1 промяна в Goddess of Destruction. Всеки е запознат с това, че може да си купи low B и low A в luxory-Giran. Мога да кажа, че вече има и top A, а също така и S grade в магазина. top A и S grade ще са […]