Тъй като в неделя са избори, kлан лидера ще отсъства или ще се появи в края на защитата, за това в неделя ще го замества Mi6oka

Извинявам се за което !! by Atina