На 22.10.2011 от 23.00 часа клана е е записан на TW Godddart

На 23.10.2011 от  19.00 часа  Защтитаваме Goddart замакът  моля  всички да присъстват